20 agosto, 2022

MISAL XXI DOMINGO ORDINARIO

11 agosto, 2022

MISAL XX DOMINGO ORDINARIO

3 agosto, 2022

MISAL XIX DOMINGO ORDINARIO

21 julio, 2022

MISAL XVII DOMINGO ORDINARIO